BDDK Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı ve Uzman Yardımcısı Alımı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK ) Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı ve Uzman Yardımcısı Alımı 2013

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Bankalar yeminli murakıp yardımcısı ve uzman yardımcısı alınacağını duyurdu.

Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcılığı ve Bankacılık Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna,

– Bankalar yeminli murakıp yardımcısı,

– Bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı),

– Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı)

olarak sınavla meslek personeli alınacaktır.

Giriş sınavları, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olup, yazılı sınavlar 25 Mayıs 2013 günü saat 09:30’da başlamak üzere 25 – 26 Mayıs 2013 tarihlerinde Ankara’da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi CemalGürsel Caddesi No: 58 Cebeci adresinde yapılacaktır. Açıktan atama izni verilen kadro sayısı, bankalar yeminli murakıp yardımcısı için 20, bankacılık uzman yardımcısı için ise 30’dur.

A) Sınava başvuruda bulunacak adayların;

1) a) Bankalar yeminli murakıp yardımcısı ve bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı) için; üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitimveren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakültelerine bağlı bölümler ile bankacılık, bankacılık ve finans, istatistik,endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun veya belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim yapmış olması,

b) Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için; üniversite veyüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren; bilgisayar mühendisliği,elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, endüstri mühendisliği,matematik mühendisliği, fizik, matematik, istatistik, istatistik ve bilgisayar bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun veya belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim yapmış olması,

2) Yazılısınavın yapılacağı tarihte 35 yaşını doldurmamış olması,

3) 9-10 Temmuz 2011 veya 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli SeçmeSınavlarının (KPSS);

a) Bankalar yeminli murakıp yardımcısı ve bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı) için; “KPSSP40, KPSSP53, KPSSP56 veya KPSSP71” bölümlerinin herhangi birinden en az 80 puan almış olması ve bankalar yeminli murakıp yardımcılığına başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 400 kişi, bankacılık uzman yardımcılığına (bankacılık alanı) başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 300 kişi içerisinde bulunması,

b) Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için; “KPSSP4, KPSSP5,KPSSP6, KPSSP7, KPSSP8, KPSSP16, KPSSP17, KPSSP18, KPSSP24, KPSSP25 veya KPSSP27” bölümlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olması ve bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği,elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği veya dengi bölümlerden başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 100 kişi içerisinde bulunması; endüstri mühendisliği, matematik mühendisliği, fizik, matematik,istatistik, istatistik ve bilgisayar bölümleri veya dengi bölümlerden başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 200 kişi içerisinde bulunması,

4) 9-10Temmuz 2011 veya 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan KPSS’nin yabancı dil test sınavından en az 30 doğru cevap sayısına sahip olması,

5) 3 ve 4’üncü maddelerde belirtilen KPSS puanı ile KPSS yabancı dil test sınavı sonucunun aynı sınav sonuç belgesinde yer alması gerekmektedir.

B) Yazılısınav başvurusu sırasında adaylardan istenilecek belgeler;

1) Başvuruformu,

2) Son üç ay içinde çekilmiş iki adet renkli vesikalık fotoğraf,

3) KPSS sonuç belgesinin aslı, fotokopisi veya internet çıktısı,

C) Yazılı sınav konuları;

1) Bankalar yeminli murakıp yardımcısı ve bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı) için;

a) İktisat:Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye ve Dünya Ekonomisi, Uluslararası İktisat,İstatistik-Ekonometri, Para-Banka ve Finansal Piyasalar, İşletme İktisadı,

b)Maliye-Finans: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku, İşletme Finansmanı, Finansal Yönetim,

c) Hukuk:Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç ve Kişiler Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri ve KıymetliEvrak Hukuku), İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Esaslar),

ç) Muhasebe:Genel Muhasebe, Muhasebe Standartları ve Mali Tablolar Analizi,

2)Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için;

a) Temelbilgisayar programlama ve algoritma geliştirme,

b) Bilişim teknolojilerinde temel kavramlar (bilgisayar teknolojileri kavramları, temel bilgisayar ağları ve internet, temel bilgi güvenliği, temel veri tabanı),

c) Endüstri Mühendisliği ve dengi alanlardan gelen adaylar için ayrıca; Yöneylem araştırması, olasılık teorisi, rassal modeller,

ç) Matematik Mühendisliği, Matematik, Fizik, İstatistik ve Bilgisayar,İstatistik ve dengi alanlardan gelen adaylar için ayrıca; verilerin toplanması ve özetlenmesi, olasılık ve olasılık dağılımları, değişkenler arası ilişkiler,bankacılıkta üstel ve logaritmik fonksiyon kavramları ile ilgili uygulamalı problemler, diziler, seriler ve uygulamaları, türev ve integralin iktisadiuygulamaları, matris, doğrusal denklem sistemleri ve uygulamaları, diferansiyel denklemlerle ilgili uygulamalı problemler,

d)Bilgisayar Mühendisliği ve dengi alanlardan gelen adaylar için ayrıca; yazılım mühendisliği, veri tabanı yönetim sistemleri, veri yapıları ve algoritmalar,bilgisayar ağları ve internet, bilgi güvenliği, işletim sistemleri,

e)Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ve dengi alanlardan gelen adaylar için ayrıca; elektronik devreler, sayısal mantık tasarımı, mikro işlemciler,haberleşme, sinyaller ve sistemler.

Ç) Yazılı sınav aşamasında, her sınav konusu veya grubu 100 üzerinden değerlendirilir ve başarılı sayılabilmek için her sınav konusundan veya grubundan en az 60 puanalınması ve sınav ortalamasının en az 70 puan olması gerekir. Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak açıktan atama izni verilen kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılır.

D) Sınava başvuruda bulunacak adaylarda aranılan diğer şartlar, sınava başvuru şekli,sınav giriş belgeleri ile sınava ilişkin diğer bilgileri içeren “Sınav Broşürü” Kurumun resmi internet sitesinden (www.bddk.org.tr) temin edilebilecektir.

E) Sınava başvuruda bulunacak adayların, Kurumun resmiinternet sitesinden (www.bddk.org.tr) ulaşabilecekleri “Başvuru Formu”nu on-line erişim suretiyle doldurmaları ve doldurdukları formun çıktısını alarak ilgili bölüme fotoğraf yapıştırıp imzalamaları gerekmektedir. Adaylar, bu form ve diğer başvuru belgeleriyle birlikte, son başvuru tarihi olan 9 Mayıs 2013 tarihi saat17:00’a kadar “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Atatürk Bulvarı No:191 06680 Kavaklıdere / ANKARA” adresine şahsen, elden veya posta yoluyla (en geç son başvuru tarihinde Kurumda olacak şekilde) başvurabilecektir. Postayla yapılacakbaşvuruların taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi gibi yollarla yapılması zorunludur. Postadaki gecikmeler ve son başvuru tarihinden sonraKurum kayıtlarına geçen başvurular ile eksik belge ve bilgiyle yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

Bu Konu Hakkında Soru Sormak ve Anında Yorum Yapmak İçin Buraya Tıklayın


En güncel iş ilanları

Google AraBDDK Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı ve Uzman Yardımcısı Alımı

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.