İş ilanları Arşiv

İnsan Hakları Kurumu Uzman Yardımcısı Alımı 2014

İnsan Hakları Kurumu hukuk, siyasal bilgiler, İİB. , iktisat ve işletme mezunu 15 uzman yardımcısı alacağını duyurdu. İnsan Hakları Kurumu Uzman Yardımcısı Alım İlanı Türkiye İnsan Hakları Kurumunda (TİHK) istihdam edilmek üzere, 21/6/2012 tarihli, 6332 sayılı Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu ve İnsan Hakları Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, genel idare hizmetleri sınıfından 9 uncu dereceli

Göç Uzman Yardımcısı Alımı 2014

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 54 uzman yardımcısı alacağını duyurdu. Başvurular 8-15 Ekim tarihleri arasında alınacak. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Göç Uzman Yardımcısı Alım İlanı İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında boş bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfından (G.İ.H) 8 inci ve 9 uncu derecelerden toplam (54) adet Göç Uzman Yardımcısı kadrosuna 11 Temmuz

SGK Sözleşmeli Personel Alımı 2014

SGK sözleşmeli 2 elektrik, 2 makine, 1 harita mühendisi, 1 mimar ve 1 şehir plancısı alacağını duyurdu. Başvurular 13 Ekim tarihinde ( Saat : 17:00 ) sona erecek. Sosyal Güvenlik Kurumu Sözleşmeli Personel Alım İlanı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının Ankara’da bulunan İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754

Dsi Mühendis Alımı 2014

DSİ 85 inşaat, 8 makine, 3 maden, 17 harita, 5 ziraat, 13 jeoloji, 2 elektrik elektronik ve 2 jeofizik mühendisliği mezunu olmak üzere toplamda 135 kişi alacağını duyurdu. Başvurular 1-10 Ekim tarihleri arasında alınacak. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden Mühendis Alım İlanı Kurumumuzun merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre