Devlet Su İşleri ( DSİ ) Hakkında

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ( DSİ ) 1954 yılında, Türkiye’deki tüm su kaynaklarının planlanması, yönetimi, geliştirilmesi ve işletilmesinden sorumlu, katma bütçeli ve tüzel kişiliğe haiz en yetkili kuruluş olarak kurulmuştur.

DSİ’de çalışan mühendis kadrosunun %14 ı jeoloji mühendisi, %24sı inşaat mühendisi, %1,26 sı jeofizik mühendisidir. DSİ’nin bir yükümlülüğü de yerüstü ve yeraltı sularının tek ve çok amaçlı kullanımı, toprak erozyonunun ve taşkın zararlarının önlenmesidir. Bu nedenle DSİ, barajların, hidroelektrik santralların, nüfusu 100 binin üzerindeki şehirlerin içme-kullanma suyu temini ve sulama şebekelerinin planlanması, projelendirilmesi, inşa edilmesi ve işletilmesinden sorumludur. Ayrıca, DSİ ülkemizdeki su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesinden sorumlu ana kuruluş olarak söz konusu doğal kaynakların en akılcı şekilde kullanılmasını amaçlamaktadır. Genel Müdürlüğü Ankara’da olup, bölge müdürlükleri şeklinde teşkilatlanmıştır.

Genel müdürü Akif Özkaldı olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün sloganı ” Su hayattır ” ‘ dır. Yaklaşık olarak 25000 personeli olan kurumun merkezi Ankara’dadır.

Bu Konu Hakkında Soru Sormak ve Anında Yorum Yapmak İçin Buraya Tıklayın


En güncel iş ilanları

Google AraDevlet Su İşleri ( DSİ ) Hakkında
Son Yorum
  1. özgür

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.