Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli 4/B Personel Alımı 2013

Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli 4/B Personel Alım İlanı

Üniversitemiz Hastanelerinde istihdam edilmek üzere, (giderleri döner sermaye gelirlerinden karşılanacaktır) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar ‘da yer alan Ek 2.Maddesinin (b) fıkrasına göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyona sözleşmeli personel alınacaktır.

İlan Tarihi : 10.07.2013
Son Başvuru Tarihi : 24.07.2013

Alınacak personelin ünvanı, adedi, aranılan nitelikleri ve başvuru kodu aşağıda belirtilmiştir.

ECZACI – 1 Kişi – Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. (KPSS sınav şartı aranmamaktadır) – Başvuru Kodu B01

BÜRO PERSONELİ – 1 Kişi – Fakültelerin Sağlık İdaresi Bölümü lisans mezunu olmak, mezuniyetinden sonra üçüncü basamak hastanelerin, faturalandırma biriminde büro personeli olarak çalışmış olmak ve çalıştığını sigorta belgesi ile belgelendirmek. * Görevin gerektirdiği nitelikleri belirten 1, 3, 8, 9 ve 10 no.lu belgelere sahip olmak. – Başvuru Kodu B02

SAĞLIK FİZİKÇİSİ – 1 Kişi – Fen-Edebiyat veya Fen Fakültesi Fizik Bölümünden mezun olmak, mezuniyetinden sonra üçüncü basamak hastanelerin Radyasyon Onkolojisi bölümünde en az 2 yıl sağlık fizikçisi olarak çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olmak. * Görevin gerektirdiği nitelikleri belirten 1, ve 4 no.lu belgelere sahip olmak. – Başvuru Kodu B03

TEKNİKER – 2 Kişi – Meslek Yüksekokullarının Makine, Elektrik, Elektronik Teknolojisi veya Endüstriyel Elektronik programlarının birinden mezun olmak, üçüncü basamak hastanelerin Teknik Bakım ve Onarım ünitesinde en az 1 yıl makine veya elektrik veya elektronik teknikeri olarak görev yapmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olmak. * Görevin gerektirdiği nitelikleri belirten 1, ve 4 no.lu belgelere sahip olmak. – Başvuru Kodu B04

SAĞLIK TEKNİKERİ – 1 Kişi – Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Anestezi programından mezun olmak, mezuniyetinden sonra üçüncü basamak hastanelerin Ameliyathanelerinde anestezi teknikeri olarak çalışmış olmak ve çalıştığını sigorta belgesi ile belgelendirmek. * Görevin gerektirdiği nitelikleri belirten 1, 2 ve 4 no.lu belgelere sahip olmak. – Başvuru Kodu B05

SAĞLIK TEKNİKERİ – 4 Kişi – Üniversitelerin Ön Lisans Biyomedikal Cihaz Teknolojisi programından mezun olmak. Mezuniyetinden sonra üçüncü basamak hastanelerin EKG laboratuvarında en az 1 yıl EKG teknikeri olarak çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olmak. * Görevin gerektirdiği nitelikleri belirten 1 ve 4 no.lu belgelere sahip olmak. – Başvuru Kodu B06

SAĞLIK TEKNİKERİ – 2 Kişi – Üniversitelerin Ön Lisans Biyomedikal Cihaz Teknolojisi programından mezun olmak. Mezuniyetinden sonra üçüncü basamak hastanelerin Radyoloji veya Nükleer Tıp bölümünde en az 1 yıl röntgen teknikeri olarak çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olmak. * Görevin gerektirdiği nitelikleri belirten 1 ve 4 no.lu belgelere sahip olmak. – Başvuru B07

SAĞLIK TEKNİKERİ – 1 Kişi – Üniversitelerin Ön Lisans Biyomedikal Cihaz Teknolojisi programından mezun olmak. Mezuniyetinden sonra üçüncü basamak hastanelerin Endoskopi ünitesinde röntgen teknikeri olarak çalışmış olmak ve çalıştığını sigorta belgesi ile belgelendirmek. * Görevin gerektirdiği nitelikleri belirten 1 ve 4 no.lu belgelere sahip olmak. – Başvuru Kodu B08

SAĞLIK TEKNİKERİ – 2 Kişi – Üniversitelerin Ön Lisans Biyomedikal Cihaz Teknolojisi programından mezun olmak. üçüncü basamak hastanelerin Ameliyathanelerinde en az 2 yıl cerrahi teknikeri olarak çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olmak. * Görevin gerektirdiği nitelikleri belirten 1 ve 4 no.lu belgelere sahip olmak. – Başvuru Kodu B09

SAĞLIK TEKNİKERİ – 1 Kişi – Üniversitelerin Ön Lisans Elektronörofizyoloji bölümünden mezun olmak, mezuniyetinden sonra üçüncü basamak hastanelerin Nöroloji Uyku Laboratuvarında uyku teknikeri olarak çalışmış olmak ve çalıştığını sigorta belgesi ile belgelendirmek. * Görevin gerektirdiği nitelikleri belirten 1 ve 4 no.lu belgelere sahip olmak. – Başvuru Kodu B10

SAĞLIK TEKNİKERİ – 1 Kişi – Üniversitelerin Ön Lisans Radyoterapi bölümünden mezun olmak, üçüncü basamak hastanelerin Radyasyon Onkolojisi bölümünde radyoterapi teknikeri olarak çalışmış olmak ve çalıştığını sigorta belgesi ile belgelendirmek. * Görevin gerektirdiği nitelikleri belirten 1 ve 4 no.lu belgelere sahip olmak. – Başvuru Kodu B11

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ – 1 Kişi – Sağlık Meslek Lisesi Radyoloji bölümü mezunu olmak, mezuniyetinden sonra üçüncü basamak hastanelerin Radyoloji bölümü MR ünitesinde radyoloji teknisyeni olarak çalışmış olmak ve çalıştığını sigorta belgesi ile belgelendirmek. * Görevin gerektirdiği nitelikleri belirten 1 ve 5 no.lu belgelere sahip olmak. – Başvuru Kodu B12

DESTEK PERSONELİ – 3 Kişi – En az Lise veya Dengi okulların birinden mezun olmak, mezuniyetinden sonra üçüncü basamak hastanelerin Yönetim Bölümünde evrak kayıt ve dağıtım hizmetlerinde en az 1 yıl çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olmak. * Görevin gerektirdiği nitelikleri belirten 1 ve 5 no.lu belgelere sahip olmak. – Başvuru Kodu B13

DESTEK PERSONELİ – 1 Kişi – En az Lise veya Dengi okulların birinden mezun olmak, üçüncü basamak hastanelerin Teknik ve Bakım Onarım Ünitesinde marangoz olarak en az 5 yıl çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olmak. * Görevin gerektirdiği nitelikleri belirten 1, 5 ve 6 no.lu belgelere sahip olmak. – Başvuru Kodu B14

DESTEK PERSONELİ – 5 Kişi – En az Lise veya Dengi okulların birinden mezun olmak, üçüncü basamak hastanelerin Ayniyat Ünitesinde destek elemanı olarak en az 2 yıl çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olmak. * Görevin gerektirdiği nitelikleri belirten 1 ve 5 no.lu belgelere sahip olmak. – Başvuru Kodu B15

DESTEK PERSONELİ – 1 Kişi – En az Lise veya Dengi okulların birinden mezun olmak, üçüncü basamak hastanelerin Afet ve Acil Durum Yönetim Biriminde çalışmış olmak ve çalıştığını sigorta belgesi ile belgelendirmek. * Görevin gerektirdiği nitelikleri belirten 1 ve 7 no.lu belgelere sahip olmak. – Başvuru Kodu B16

DESTEK PERSONELİ – 15 Kişi – En az Lise veya Dengi okulların birinden mezun olmak, üçüncü basamak hastanelerin ameliyathanelerinde en az 2 yıl çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olmak. * Görevin gerektirdiği nitelikleri belirten 1 ve 5 no.lu belgelere sahip olmak. – Başvuru Kodu B17

DESTEK PERSONELİ – 1 Kişi – En az Lise veya Dengi okulların birinden mezun olmak, üçüncü basamak hastanelerin Diyaliz Ünitesinde en az 1 yıl çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olmak. * Görevin gerektirdiği nitelikleri belirten 1 ve 5 no.lu belgelere sahip olmak. – Başvuru Kodu B18

DESTEK PERSONELİ – 2 Kişi – En az Lise veya Dengi okulların birinden mezun olmak, üçüncü basamak hastanelerin EKG laboratuvarında en az 2 yıl çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olmak. * Görevin gerektirdiği nitelikleri belirten 1 ve 5 no.lu belgelere sahip olmak. – Başvuru Kodu B19

DESTEK PERSONELİ – 2 Kişi – En az Lise veya Dengi okulların birinden mezun olmak, üçüncü basamak hastanelerin Uyku Ünitelerinde en az 1 yıl çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olmak. * Görevin gerektirdiği nitelikleri belirten 1 ve 5 no.lu belgelere sahip olmak. – Başvuru Kodu B20

DESTEK PERSONELİ – 1 Kişi – En az Lise veya Dengi okulların birinden mezun olmak, üçüncü basamak hastanelerin Koroner Anjiyo Ünitesinde en az 2 yıl yardımcı teknisyen olarak çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olmak. * Görevin gerektirdiği nitelikleri belirten 1 ve 5 no.lu belgelere sahip olmak. – Başvuru Kodu B21

DESTEK PERSONELİ – 1 Kişi – En az Lise ve Dengi okulların birinden mezun olmak, mezuniyetinden sonra en az 5 yıl üçüncü basamak hastanelerin Acil Tıp Anabilim Dalında destek elemanı olarak çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olmak. * Görevin gerektirdiği nitelikleri belirten 1 ve 5 no.lu belgelere sahip olmak. – Başvuru Kodu B22

DESTEK PERSONELİ – 1 Kişi – En az Lise ve Dengi okulların birinden mezun olmak, mezuniyetinden sonra en az 2 yıl üçüncü basamak hastanelerin Radyoloji Bölümü Bilgisayarlı Tomografi ünitesinde çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olmak. * Görevin gerektirdiği nitelikleri belirten 1 ve 4 no.lu belgelere sahip olmak. – Başvuru Kodu B23

DESTEK PERSONELİ – 1 Kişi – – Lise ve dengi okulların birinden mezun olmak, mezuniyetinden sonra üçüncü basamak hastanelerin Diyaliz Ünitesinde en az 2 yıl çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olmak. * Görevin gerektirdiği nitelikleri belirten 1 ve 5 no.lu belgelere sahip olmak. – Başvuru Kodu B24

Başvuru Şekli ve Yeri

Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine
kadar) Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığından temin edecekleri başvuru
formu ve istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) şahsen
başvuru yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçları

KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri,
işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman
başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde www.erciyes.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil
kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlard an sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İstenilen Belgeler

1- Öğrenim Belgesi aslı ve fotokopisi
2- 2012 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi ve fotokopisi veya Internet çıktısı
3- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
3- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi aslı ve fotokopisi
4- Fotoğraf (1) adet
5- Aranılan nitelikler bölümünde yer alan belgelerin aslı veya onaylı örnekleri
6- Mesleki tecrübe belgesiyle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumun
dan alınacak prim gün sayısını gösterir onaylı belge.
7- İş talep formu
http://personeldb.erciyes.edu.tr/4_b_is_talep_formu.doc
8- (*) Görevin gerektirdiği nitelikleri belirten belgeler :

1- En az 80 saat ”Hastane Bilgi Yönetim Sistemi” eğitim sertifikası
2- Erişkin ve Çocuk Derlenme Ünitesi Hasta Bakımı Kurs Programı Katılım Belgesi
3- Kalite Yönetimi Direktörü olarak görev yaptığına dair belge
4- En az 80 saat Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezlerinden veya MEB’den onaylı
“Tıbbi Cihazlarda Kalibrasyon” sertifikası
5- En az 80 saat Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezlerinden veya MEB’den onaylı
“Hastane Destek Hizmetleri Elemanı Yetiştirme” sertifikası
6- MEB onaylı Ahşap Teknolojisi ve Mobilya İmalatı dalında ustalık belgesi
7- En 80 saat Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezlerinden veya MEB’den onaylı
“Tıbbi Kayıt Yönetimi ve Klinik Kodlama” sertifikası
8- “İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sonuçlar” eğitimi katılım belgesi
9- “İş Sağlığı, Hijyen ve Ergonomi” eğitimi katılım belgesi
10- “ Temel İş Sağlığı ve Güvenliği” eğitimi belgesi

Başvuru şartları ve tarihleri hakkında daha detaylı bilgiye http://www.erciyes.edu.tr adresinden ve http://personeldb.erciyes.edu.tr/10072013hastaneilan.pdf ilan metninden ulaşabilirsiniz.

İlan olunur.

Bu Konu Hakkında Soru Sormak ve Anında Yorum Yapmak İçin Buraya Tıklayın


En güncel iş ilanları

Google AraErciyes Üniversitesi Sözleşmeli 4/B Personel Alımı 2013

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.