Gaziantep Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel Alımı 2013

gaziantep üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı 2013

Gaziantep Üniversitesi’ne , 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek 2. Maddesinin (b) fıkrasına göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyona sözleşmeli personel alınacaktır.

Büro Personeli – 1 Kişi – • İşletme Bölümü Lisans mezunu olmak • Üniversitelerin çeşitli birimlerin- de en az 5 ( Beşi yıl çalışmış olmak (ilgili makamdan belgelendirilmesi ge- rekmektedir .) ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olmak. • ISO 14001:2004, ISO 9001:2008, IS019011:2004,is0 22000:200J VE OHSAS-18001:2008, Kurumsal iletişim, Proje Geliştirme, Kalite Standarüan , Yönetici Asistanlığı Sertifikalarına sahip olmak. • Yönetim ve Organizasyon alanında uzmanlık eğitimi almış olmak.

Büro Personeli – 1 Kişi – • Radyo TV Yaymciığı ön lisans programından mezun olmak. • Üniversitelerin çeşitli birimlerinde en az 5 (Beş) yıl çalışmış olmak (ilgili makamdan belgelendirilmesi gerekmektedir.) ve aynı süre kadar sigorta prim yatırılmış olmak. • Protokol Yönetimi, Kurumsal iletişim, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ve Marka Yönetimi sertifikalann tamamına sahip olmak.

Tekniker – 1 Kişi – • İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı önlisans mezunu olmak. • Split Klima, Salon Tipi Klima VRV-VRF Soğuk hava deposu montaj bakım ve onarımını yapıyor olabimek ve belgelendirmek. • ROOFTYPE ve CHILLEF Klimaların bakım ve onanmını yapıyor olabilmek ve belgelendirmek, ^. Üni – versitelerin çeşitli birimlerinde en az 10 (on) yıl çalışmış olmak bu süre içeri- sinde en az 3 (üç) y ; Maliye Bakanlığı vizeli pozisyonunda çağırış olmak (ilgili makamdan belgelendirilmesi gerekmektedir ) ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olmak.

Hemşire – 2 Kişi – İlgili Yüksekokullann ve Fakültelerin Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu programından mezun olmak.

Başvuru Yapacak Adaylarda Aranan Koşullar

1- TC. Vatandaşı olmak,

2- Kamu hakların dan mahrum bulunmamak,

3- Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yuz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hukumlu bulunmamak,

4- Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,

5- 657 Sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

6-Muracaat tarihi itibariyle en az on sekiz (18) yaşını tamamlamış olmak.

7-2012 KPSS sınavına girmiş olmak , 8Herhangı bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Müracat Şekli, Yeri ve Zamanı

1-Adaylar,ılanın gazetede yayımladığı tarihten itibaren 15 gun için de (mesai bitimine kadar) www.oantep.edu.tr sayfasında örneği verilen İşTalep Formu.Mezuniyet belgesi, Askerlik durum belgesi, Nüftjs cüzdan fotokopisi ve 2012 KPSS (B) grubu puan belgesi ile birlikle Gazı antep Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta vb. müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

2- Bu ilanın yayımından önce yapılmış olan müracaatlar geçersizdir.

Değerlendirme ve Sonuçların İlanı

1- KPSS (B) grubu puan sıralamasından sonra alınmaya hak kazananların ismi, Üniversitemizin web sayfasında (www.gantep.edu.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2- Yerleştirilmeye hak kazanan adayların ilanı takıp eden 7 iş gunu içinde Gaziantep Unı versıtesı Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

İlan olunur.

Daha detaylı bilgi için Üniversitenin resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz.

http://www.gantep.edu.tr

Bu Konu Hakkında Soru Sormak ve Anında Yorum Yapmak İçin Buraya Tıklayın


En güncel iş ilanları

Google AraGaziantep Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel Alımı 2013

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.