Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Memur Alımı 2013

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Memur Alım İlanı

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 12 ayrı ünvanda 679 personel alınağını duyurdu. Başvurular 27 Ağustos ile 5 Eylül tarihleri arasında alınacak.

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Açıktan Personel Alım Duyurusu

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda aşağıda sınıfı, genel ve özel şartları, atanacak görev yerleri ile sayıları belirtilen kadrolara sözlü sınav sonrası açıktan atama yapılacaktır

Başvuru Tarihleri : 27.08.2013-05.09.2013
Sözlü Sınav Tarihleri : 01.10.2013-11.10.201321.10.2013-01.11.2013

Sözlü sınava girmek isteyenlerin Bakanlığın resmi internet sitesindeki ( www.gtb gov.tr ) iş talep formunu elektronik ortamda doldurarak müracaat etmeleri gerekmektedir.

Adaylar aynı anda açılan birden fazla unvan için başvuruda bulunamazlar Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir 2012 yılı KPSS puanı ile merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar ataması yapılanlar veya yerleştirildiği halde ilgili kuruma başvurmayanlar! başvuramazlar Söz konusu adayların atamaları yapılmayacaktır .

Sözlü sınava, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının üç katı aday çağırılacaktır Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri sözlü sınav tarihinden en az on gun önce Bakanlık kurumsal ınternet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır. Sözlü Sınavda başarılı olan adayların ad, soyad, atanacağı unvan ve aday numaralarının yer aldığı listeler, sozlu sınavın bitimi tarihinden itibaren en geç on beş iş günü içerisinde Bakanlık kurumsal internet sitesinde ilân edilecektir Ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır

Sözlü sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış ise iptal edilecek, bu kişiler bundan sonra açılacak olan sınavlara katılamaydcak ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, ayrıca durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir

Sözlü sınava adaylar “fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi Inüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb ile girebileceklerdir.

Sözlü sınavda adayın, “kavrama, muhakeme ve ifade yeteneği, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, bilgi düzeyi, genel yeteneği ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı” yuz tam puan üzerinden değerlendirilecektir

Sözlü sınavda en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak ve adayların başarı puanı, KPSS puanı ile sözlü puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır – Başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle, atama yapılacak olan kadro sayısını geçmeyecek kadar asil aday belirlenecektir – Adayların başarı puanının eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olana, bunun eşit olması halinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olan adaya öncelik verilecektir – Sınavı kazanan adayların atamaları, istenilen belgelerin ilan edilecek oian son teslim tarihini takıp eden otuz gün içerisinde bilgisayar ortamında kura usulü ile yapılacaktır.

Atamalara ilişkin liste Bakanlık kurumsal ınternet sitesinde ilân edilecektir Ayrıca ilgililere yazılı tebligat yapılacaktır – Başvuruda bulunacakların aşağıda belirtilen genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir

Başvuru İçin Gerekli Şartlar

1- Genel Şartlar

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak.

– 2012 yılı KPSS de lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğrenim mezunları için KPSSP94 puan türlerinden 70 ve üzeri puan almış olmak.

2- Özel Şartlar

Özel şartların detayına ve ilanın tam metnine Bakanlığın kurumsal internet sitesindeki aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

http://personel.gtb.gov.tr/data/521afc6d487c8e786cc9c340/2013-2%20B%20GRUBU%20SINAV%20%C4%B0LANI_basinilankurumu.docx

Başvuru yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar

1) Başvuru için doldurulması gereken iş talep formuna, 27.08.2013 tarihinden itibaren kurumun resmi internet sitesindeki link üzerinden ulaşılabilecektir.

2) İş Talep Formundaki bilgiler doldurulduktan sonra kaydetmeden önce adaylar tarafından titizlikle kontrol edilmelidir. Yanlış bilgi girişi olması halinde sonradan düzeltilmesi mümkün bulunmamaktadır.

3) İş Talep Formuna fotoğraf yüklenirken dikkatli olunmalı, denemek için de olsa adayın kendisinin vesikalık resminden farklı bir fotoğraf yüklenmemelidir.

4) Adayın mezun olduğu üniversite, fakülte ve bölüm isimlerinin doğru ve eksiksiz girilmesi önem arzetmektedir. Üniversite, fakülte ve bölüm adı, diplomada ya da geçici mezuniyet belgesinde yer alan ifade ile aynı olmalıdır.

5) Başvuru yoğunluğu nedeniyle söz konusu iş talep formuna ulaşılamaması gibi teknik sorunlar yaşamamak için, yayınlanacak linkte yer alan uyarılar da dikkate alınmalı, giriş yapılamaması durumunda tekrar denenmelidir.

İrtibat numaraları : ( Mesai saatleri içerisinde )

0 312 449 15 47
0 312 449 16 44
0 312 449 16 43

Sınava başvuruyu kurumun resmi internet sitesindeki aşağıdaki bağlantıdan yapabilirsiniz.

https://uygulamalar.gumruk.gov.tr/PersonelAlim/%28S%28zw350h45fk4qie3wft4cg2is%29%29/Basvuru/Anasayfa.aspx

Bu Konu Hakkında Soru Sormak ve Anında Yorum Yapmak İçin Buraya Tıklayın


En güncel iş ilanları

Google AraGümrük ve Ticaret Bakanlığı Memur Alımı 2013

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.