Halk Bankası İç Kontrolör Yardımcılığı ve Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı

Halk Bankası İç Kontrolör Yardımcılığı Ve Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı

         2013 Yılı Halk bank İç Kontrolör Yardımcılığı ve Uzman Yardımcılığı sınavı başvuruları 12-29 Ağustos tarihleri arasında alınacaktır.Sınav ücreti olan 75 Tl’yi yatıran adaylar, başvurularını 12 Ağustos 2013 Pazartesi gününden 29 Ağustos Perşembe günü saat 24.00’e kadar Bankanın resmi internet adresinden de (www.halkbank.com.tr) erişilebilen Anadolu Üniversitesi’nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet adresine üye olmak kaydıyla gerçekleştireceklerdir.

1-Sınava Katılma Şartları

a• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

• Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

• Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alımsatımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,

• 01.01.1983 ve sonrası doğumlu olmak,

• İç Kontrolör Yardımcılığı için, üniversitelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan; Ekonomi (İktisat), İşletme,Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri,İstatistik, Aktüerya, Bankacılık, Finans, Risk Yönetimi ve Muhasebe ile bankacılık mesleği ile ilgili diğer bölümlerinden veya Hukuk Fakültelerinden veya Mühendislik Fakültelerinin Endüstri, İşletme,Matematik ve Finans Mühendisliği bölümlerinden veya bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye yada yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun olmak ya da sözlü sınav sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf öğrencisi olmak veya en az 4 yıl süreyle eğitim veren üniversite
veya fakültelerin Mühendislik bölümlerinden veya bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun olup, İşletme ya da Ekonomi dallarında yüksek lisans derecesi almış olmak,

• Bilgi Sistemleri İç Kontrol Yardımcılığı için, üniversitelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan, Matematik, Bilgisayar, Bilişim Sistemleri, Elektronik, Elektrik Elektronik, Sistem ve Kontrol, Yazılım Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden veya bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun olmak ya da sözlü sınav sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf öğrencisi olmak,

• Uzman Yardımcılığı için, üniversite ya da fakültelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan bölümlerinden veya bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun olmak ya da sözlü sınav sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf öğrencisi olmak,

• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, vücut veya akıl hastalığı ya da vücut sakatlığı gibi özrü bulunmamak, sağlık durumunun, Türkiye’nin her yerinde görev ve seyahat yapmaya elverişli olduğunu tam teşekküllü resmi bir sağlık kurumundan alınacak raporla belgelemek (Sağlık kurulu raporu giriş sınavını kazandıktan sonra verilebilir.),

• Başka bir kuruma karşı zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmamak,

• Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya en az 31.12.2013 tarihine kadar erteletmiş olmak,

• Yapılacak inceleme ve araştırma sonucunda; sicil, tutum ve davranışları ile özgeçmişleri bakımından mesleğe uygun bulunmak,

• Türkiye Halk Bankası A.Ş. İç Kontrolör ve Uzman Yardımcılığı Sözlü Sınavına daha önce katılmamış olmak,Şarttır.

Adayların başvuru kayıtları (sınava katılabilmek için gerekli şartlara sahip olup olmadıkları), yazılı sınav öncesi kendi beyanları dikkate alınarak başvuru sistemi üzerinden adaylarca yapılır. Yazılı sınav öncesi Banka tarafından adayların beyanları doğru kabul edilerek herhangi bir kontrol yapılmaz. Dolayısıyla yazılı sınava katılan adaya sınav sonrasında hiçbir gerekçe ile ödediği sınav giriş ücreti iade edilmez.Gerekli belgeler, yazılı sınavı kazanan adaylardan mülakat öncesi talep edilir ve kontroller yapılır. Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları, gerekli ya da uygun şartları taşımadıkları tespit edilenler, sınavları kazanmış olsalar dahi mülakata alınmazlar, göreve başlatılmazlar; göreve başlatılmış olanların ise Banka ile ilişkileri
derhal kesilir

Detaylı Bilgi İçin

Daha geniş bilgiye,Bankanın resm sitesi olan ( www.halkbank.com.tr ) internet adresinden ulaşılabilir.

Bu Konu Hakkında Soru Sormak ve Anında Yorum Yapmak İçin Buraya Tıklayın


En güncel iş ilanları

Google AraHalk Bankası İç Kontrolör Yardımcılığı ve Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.