Milli Savunma Bakanlığı ( MSB ) Memur Alımı 2013

Milli Savunma Bakanlığı ( MSB ) Memur Alım İlanı

Askeri Veteriner Okul ve Eğitim Merkez Komutanlığı Döner Sermaye İşletmesi ihtiyacı için aşağıda unvanı yazılı kadroya “Millî Savunma Bakanlığı, ile Kara,Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlardaki Döner Sermayenin İşletilmesine İlişkin Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi açıktan atama yoluyla memur alınacaktır. Aynı Yönetmeliğin 28’inci maddesine göre As.Vet.Ok.ve Eğt.Mrk.K.lığı Döner Sermaye Kadrolarına atanacak memurların aylık ücret ve diğer yan ödemeleri As.Vet.Ok.ve Eğt.Mrk.K.lığı Döner Sermaye Saymanlığınca ödenecektir.

msb personel alımı
msb personel alımı

C.GENEL ŞARTLAR:

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 nci Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.

D.ÖZEL ŞARTLAR:

1. 2012 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına ( 2012- KPSS) girmiş olmak.

2. Başvuru işlemlerinde 2012 yılı KPSS sınavından Fakülte mezunları için (KPSSP3), Önlisans mezunları için (KPSSP93), Ortaöğretim mezunları için (KPSSP94) puanı kullanılacak olup,

50 ve üzeri puan almış olmak.

3. Herhangi bir Kamu Kurum ve Kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde daha önce çalışmış veya hali hazırda çalışıyor olmamak.

4. Erkek adaylar için; askerlik hizmetini yapmış, muaf veya erteletmiş olmak.

5. Sağlık Raporu için sevk edilecekleri Askeri Hastaneden “Sivil Memur Adayı Olur” kararlı rapor almış olmak.

6. Yaptırılacak güvenlik tahkikatı sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak.

7. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ve diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

E.SINAVLA İLGİLİ BİLGİLER

1. Başvuru Tarihi : 15 Temmuz 2013 tarihinden 17 Temmuz 2013 günü saat 17.00’ye kadar başvurular alınacaktır.

2. Başvuru Yeri : As.Vet.Ok.ve Eğt.Mrk.K.lığı Gemlik-BURSA

3. Sınav Yeri : Başvuruların kabul edildiği yerde icra edilecektir.

4. Sınav Tarihi : Uygulama Sınavı 30 Temmuz 2013 saat 09.30, Mülakat Sınavı 31 Temmuz 2013 Saat 09.30

5. Başvuruları uygun görülerek kabul edilen adaylardan; belirtilen miktarın 6 katı kadar aday KPSS Puan derecelerine göre değerlendirilmeye

(uygulamalı ve/veya mülakat sınav) tabi tutulacaktır.

6.Değerlendirmeye tabi tutulacak adaylara ait isim listesi 26 Temmuz 2013 tarihinde MSB gov.tr.adresinde yayımlanacaktır.

F.BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER.

1. İş Talep Formu (Başvuru esnasında verilecektir.)

2. 3 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son üç ay içinde çekilmiş, renkli)

3. Nüfus Cüzdanı Sureti

4. Öğrenim Belgesi Fotokopisi

5. VHKİ’ler için MEB. Onaylı Bilgisayar Sertifikası (Bilgisayar Bölümü mezunları hariç) Fotokopisi

6. Askerlik Durum Belgesi

7. KPSS -2012 Sınav Sonuç Belgesi.

8. Savcılıktan Adli Sicil Belgesi.

NOT : MSB’lığı, Gnkur. Bşk.lığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmeliğin 11/A Maddesi: “ Şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında, almış oldukları merkezi sınav puanına, aldığı puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puan dikkate alınır. ”

Bu Konu Hakkında Soru Sormak ve Anında Yorum Yapmak İçin Buraya Tıklayın


En güncel iş ilanları

Google AraMilli Savunma Bakanlığı ( MSB ) Memur Alımı 2013

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.