PTT Müfettiş Yardımcılığı Alım İlanı 2013

Posta ve Telgraf Teşkilatı ( PTT ) Müfettiş Yardımcılığı Alım İlanı

T.C. PTT Genel Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere, giriş sınavı ile 7 Müfettiş Yardımcısı alınacak olup, sınavla ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

A) Sınav Tarihi : Yazılı sınav 08 ve 09 Haziran 2013 (Cumartesi-Pazar) tarihlerinde yapılacaktır.

B) Sınav Yeri : PTT Eğitim Merkezi Müdürlüğü Etlik Cad. No: 12, (Altındağ Kaymakamlığı yanı) Dışkapı ANKARA adresidir.

C) Müfettiş Yardımcılığı Sınavına Katılma Şartları:

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak,

2) Sınavın yapıldığı tarihte otuzbeş yaşını doldurmamış olmak,

3) Hukuk, Siyasal Bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamca kabul edilen en az dört yıl eğitim veren yerli ve yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak,

4) Karakter ve yaşam biçimi bakımından müfettişlik mesleğine alınmasına engel durumu olmamak. Bu koşul sadece yazılı sınavı kazanan adaylar yönünden söz konusu olup sözlü sınavdan önce Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılacak inceleme ile belirlenir,

5) Sağlık durumu bakımından Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve her türlü vasıta ile seyahat etmeye elverişli olmak,

6) Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi ( ÖSYM ) tarafından 2011 ve 2012 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının KPSSP40 bölümünden 80 ve daha üzeri puan almak ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı ilk 140 aday içerisinde bulunmak, (140. aday ile aynı puana sahip olan adaylar da sınava katılabileceklerdir) sınava ilişkin diğer ayrıntılı bilgiler, www.ptt.gov.tr adresinden, PTT Teftiş Kurulu Başkanlığına ait 0 312 3095150 no.lu telefondan, PTT Başmüdürlükleri ile PTT Merkez Müdürlüklerinden öğrenilebilir, “PTT Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu” ise www.ptt.gov.tr adresinden temin edilebilir.

İlan olunur.

Bu Konu Hakkında Soru Sormak ve Anında Yorum Yapmak İçin Buraya Tıklayın


En güncel iş ilanları

Google AraPTT Müfettiş Yardımcılığı Alım İlanı 2013

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.