T.C. Merkez Bankası Sözleşmeli Destek Hizmet Görevlisi Alımı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Sözleşmeli Destek Hizmet Görevlisi Alım İlanı 2013

Bankamız teşkilatında sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere sınavla Destek Hizmet Görevlisi alınacaktır.

Adayların 24/06/2013 tarihinden 15/07/2013 tarihi çalışma saati sonuna kadar elektronik yolla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Bankamız teşkilatında sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere sınavla Destek Hizmet Görevlisi alınacaktır.

1- ADAYLARDA ARANAN KOŞULLAR

– Lise ve dengi okullardan mezun olmak ( Önlisans ve lisans mezunlarının başvuruları kabul edilmeyecektir ),

– 2012 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından 70 ve üzerinde KPSSP94 puanı almış olmak,

– Son başvuru tarihi itibariyla 28 yaşından büyük olmamak (15/07/1985 ve daha sonra doğanlar başvurabilir. Bankamız çalışanları için bu şart aranmaz ),

– Askerlik görevini yapmış olmak (erkek adaylar için),

– “E” Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak,

– Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacaklarda aranacak genel şartları taşımak.

2- ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

– Diploma,

– Askerlik terhis veya muafiyet belgesi,

– E sınıfı sürücü belgesi,

– Vesikalık fotoğraf.

3- SINAVLAR

KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlayarak yapılacak sıralama sonucunda ilk 75 aday (75. adayla aynı puanı alan adaylar da dahil) uygulamalı mülakata tabi tutulacaktır. Kontenjana girmeye hak kazanan adaylar ile uygulamalı mülakatın yeri, tarihi ve
sonucu Bankamız internet sitesinde (www.tcmb.gov.tr) ilan edilecektir. Uygulamalı mülakata katılan adayların, KPSS puanı ile uygulamalı mülakat puanının
ortalaması alınmak suretiyle başarı sırası belirlenecektir.

4- BAŞVURU

Adayların 24/06/2013 tarihi saat 13:30’dan 15/07/2013 tarihi çalışma saati sonuna kadar, Bankamız internet sitesi (www.tcmb.gov.tr) İnsan Kaynakları sayfasından elektronik yolla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Bu sınavın, başvurudan işe alıma kadarki tüm aşamalarında adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine bildirim veya Bankamızın internet sitesinde ilan yoluyla yapılacak, kağıt

ELEKTRONİK BAŞVURU KILAVUZU

Sayın Aday,

Basvuru yapmaya baslamadan once bu k.lavuzu dikkatle okuman.z gerekmektedir.

1. Başvuru islemine baslamadan once, sınav icin ilgili ilanda belirtilen belgelerden; Vesikalık fotoğrafınızı (renkli, jpg veya png formatında ve en fazla 200 KB boyutunda ),

Diğer belgelerinizi ( siyah-beyaz formatında ve her biri en fazla 200 KB boyutunda ) tarayıcıdan gecirerek basvuru formunda istenen bolüme yüklemek uzere hazırlayınız.

Belgeleri istenilen boyutta olusturabilmek icin tarama esnasında, cözünürlüğü 200 dpi’yi gecmeyecek sekilde ayarlayabilirsiniz.

Başvuru sistemi 24/06/2013 tarihinde saat 13:30’da açılacak ve 15/07/2013 tarihinde saat 17:30’da kapatılacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

Adaylara hiç bir aşamada yazılı olarak duyuruda bulunulmayacak olup, yapılacak bütün açıklama ve duyurular Bankamızın www.tcmb.gov.tr adresinde İnsan Kaynakları sayfasında ilan edilecektir.

Adaylar süreci bu sayfadan takip edeceklerdir. Takip etmeyen adaylar için Bankamız sorumlu olmayacaktır.

Adaylarla başvuru sırasında bildirdikleri e-posta (elektronik posta) adresi yoluyla iletişim kurulacaktır. Yanlış veya güncel olmayan e-posta adresi bildirenler ile internet sayfamızdaki bilgilendirme ve çağrıları takip etmeyenlerin karşılaşacakları durumlara ilişkin sorumluluk kendilerine aittir.

ARANACAK GENEL ŞARTLAR

– Turk vatandaşı olmak,

– Kamu haklarından yasaklı olmamak,

– Türk Ceza Kanunu’nun 53 uncu maddesinde belirtilen sureler gecmis olsa bile; kasten islenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre hüküm giymemek ya da affa uğramış olsa bile devletin guvenliğine karşı suclar, anayasal duzene ve bu duzenin isleyisine karşı. suclar, zimmet, irtikap, rusvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, guveni kotuye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıstırma, edimin ifasına fesat karıstırma, suctan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kacakçılık suçlarından mahkum olmamak,

– Alım yapılacak kadronun gerektirdiği gorevi devamlı olarak yapmas.na engel olmayacak beden ve ruh sağlığına sahip olmak,

– Başka bir kurulusa zorunlu hizmet yukumluluğu bulunmamak, boyle bir yükümlülüğü varsa bunu Bankada calısarak yerine getirmesi hususunda izin almış ya da bundan doğacak borcu ödemeyi kabul etmiş olmak,

– Yapılacak alım sınavında başarı gostermek,

İlan olunur.

Bu Konu Hakkında Soru Sormak ve Anında Yorum Yapmak İçin Buraya Tıklayın


En güncel iş ilanları

Google AraT.C. Merkez Bankası Sözleşmeli Destek Hizmet Görevlisi Alımı

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.