Basın-Yayın Enformasyon Sözleşmeli Personel Alım İlanı 2013 Basın-Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü’ne sözleşmeli personel alınacaktır. l-GENEL AÇIKLAMA Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında boş bulunan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesi kapsamındaki sözleşmeli personel pozisyonlarına 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar” çerçevesinde, Genel