Ege Üniversitesi Sözleşmeli Hemşire Alımı Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan esaslar ve 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar ile ek ve değişikliklerine göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun” 4. maddesinin. (B) fıkrasına göre Üniversitemiz