Türkiye Halk Sağlığı Merkezi ( THSK ) İş Analiz Uzmanı Alımı 2013

Türkiye Halk Sağlığı Merkezi İş Analiz Uzmanı Alım İlanı 2013

Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi (7717 TU) kapsamında T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı, Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcılığı, Aile Hekimliği Eğitim ve Geliştirme Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere “İş Analizi Uzmanı” alınacaktır.

Görev Ünvanı : İş Analizi Uzmanı

Alınacak Danışman Sayısı : 1 Kişi

Başvuru Kodu : İŞANU

Kısaca Görev Tanımı

Aile Hekimliği uygulamasında aile sağlığı elemanlarının iş analizinin yapılması amacı ile gerçekleştirilecek saha araştırmasına teknik destek sağlanması suretiyle araştırmanın tüm aşamalarının ve bu aşamalarda üretilen belgelerin bilimsel niteliğinin arttırılmasını ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun bu alandaki kapasitesinin gelişmesinin sağlanmasına yönelik aşağıdaki pozisyon için danışman alınacaktır.

Danışman, İdarenin ilgili personeliyle yakın işbirliği içinde aşağıda belirtilen konularda İdareye teknik destek hizmeti verecektir.

Çalışmanın bilimsel araştırma süreçlerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
Çalışmanın tüm aşamalarında planlama, uygulama, analiz, rapor – yer almak; bu amaçla çalışmaya liderlik ve rehberlik etmek, elde ettiği teknik sonuçları THSK Aile Hekimliği Eğitim ve Geliştirme Daire Başkanlığı ile paylaşmak,
Çalışma süresince hazırlanmış olan soru formunun gözden geçirilmesi, geçerlik ve güvenirliğinin sağlanması, hesaplanmış olan örneklemin uygunluğunun kontrolünü sağlaması, saha uygulamasının denetlenmesi, veri girişi ve veri temizliği, SPSS ya da benzeri programlarda verilerin analizi, yapılacak istatistiksel analizler, sonuçların yorumlanması ve raporlama süreçlerini yürütmek,
Çalışmanın analiz ve raporlama süreçlerini ulusal ihtiyaçları ve uluslararası talepleri göz önüne alarak yürütmek,
Araştırmaların yukarıda bahse konu aşamalarında üretilen veya üretilecek her tür iş tanımı, rapor, tablo ve makaleleri bilimsel bağlamda incelemek ve metinlerde yapılması gereken değişiklikleri Aile Hekimliği Eğitim ve Geliştirme Daire Başkanlığı’na yazılı rapor halinde bildirmek
Araştırma sonuçlarının ve/veya bilimsel makalelerin yayınlanmadan önce revizyonlarının yapılması aşamasında Aile Hekimliği Eğitim ve Geliştirme Daire Başkanlığı’na teknik destek sağlamak
Özellikle araştırma yöntemleri konusunda, Aile Hekimliği Eğitim ve Geliştirme Daire Başkanlığı personelinin ihtiyaç duyabileceği alanlarda teknik destek sağlayarak Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcılığı’ndaki mevcut kapasitenin gelişmesine katkıda bulunmak.

Adayda Aranılan Özellikler

En az aranan nitelikler şunlardır :

Mühendislik Fakültesi (Endüstri Mühendisliği), İşletme Fakültesi, Sağlık Kurumları Yönetimi, Sağlık İdaresi ya da belirlenmiş çalışma konusuyla ilgili bir lisans programından mezun olmak ve en az 5 yıl alanında iş deneyimine sahip olmak.
İş analizi ve iş yükü analizi ile ilgili konularda araştırma, makale ve benzeri çalışmalar yapmış olmak
İş analizi ve iş yükü analiziile ilgili konularda eğitim, seminer, kongre gibi etkinliklere katılmış olmak,
Bilgisayar ofis programları ve sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
Yazılım kullanarak (SPSS vb.) istatistik hesaplar yapma ve raporlama konusunda iyi derecede bilgi sahibi olmak,
Araştırma yöntemleri ve bilimsel araştırma süreci yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
Tercihen Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen faaliyetlerde doğrudan dolaylı olarak çalışmış olmak
Tercihen belirlenmiş çalışma konusuyla (iş ve iş yükü analizi) ilgili bir yüksek lisans ya da doktora programından mezun olmak
Tercihen yukarıda belirtilen bölümlerde en az yardımcı doçent düzeyinde akademik unvana sahip olmak
Sağlık Bakanlığı veya herhangi bir kamu ya da özel kuruluşun tüm personelinin ya da bir departman çalışanlarının iş ve iş yükü analizini yapmış olmak tercih nedenidir.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı uygun danışmanları, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda, “aranılan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adresini ve başvuru kodunu içeren bir başvuru mektubuyla birlikte en geç 03/06/2013 tarihi 17:30’a kadar aşağıdaki adrese elden veya e-posta ile ulaştırmaları gerekmektedir:

Danışman seçimi Dünya Bankası’nın Ekim 2006 ve Mayıs 2010’da revize edilen Mayıs 2004 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı başlıklı Kılavuz İlkeler Kitapçığı’nda belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır.

İlgilenen adaylar, yerel saatle 09.00 – 18.00 saatleri arasında aşağıda belirtilen adresten bilgi alabilirler.

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

Prof.Dr.Nusret Fişek Caddesi No:41 Yenişehir/ANKARA

Tel : 0 312 565 59 76 / 0 312 565 58 94 / 0 312 565 58 50 / 0 312 565 58 93

E-Mail : ailehekegitimdb@thsk.gov.tr

İlan olunur.

Bu Konu Hakkında Soru Sormak ve Anında Yorum Yapmak İçin Buraya Tıklayın


En güncel iş ilanları

Google AraTürkiye Halk Sağlığı Merkezi ( THSK ) İş Analiz Uzmanı Alımı 2013

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.