Yargıtay Başkanlığı Sözleşmeli 4/B Bilişim Personeli Alımı 2013

Yargıtay Başkanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

Başkanlığımız Bilgi İşlem Merkezi bünyesinde, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesinde ve bu maddeye dayanılarak yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca 2012-KPSSP3 (B) Grubu puan türünden en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıralanması ile (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınacak olup, bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puan alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır) alım yapılacak sözleşmeli personel pozisyonunun üç (3) katı aday arasından, Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile (üç) 3 bilişim personeli alınacaktır.

I.BAŞVURU ŞARTLARI; A-GENEL ŞARTLAR; (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b)Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda 375 sayılı KHK’de belirtilen sürelerde (2 kat için en az 3 yıl,) mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

d) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

B.ÖZEL ŞARTLAR;

Yazılım geliştirme uzmanı (2 kat)

a)Yazılımcı olarak en az 2 yıl süre ile J2EE mimarisinde kod geliştirmiş olmak,

b) UYAP yazılım uygulamalarında en az 1 yıl çalışmış olmak,

c)ÖSYM tarafından yapılan KPDS, ÜDS, YDS sınavından en az 70 puan almış veya eş değerliliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

ç) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında uzman, design patternleri etkin olarak kullanabilmek,

d) İleri seviyede SQL tercihen PL/SQL bilgisine sahip olmak,

e) ECLIPSE, RAD gibi uygulama geliştirme ortamlarını kullanarak kod geliştirmiş olmak,

f)Versiyonlama araçlarından (CVS, SVN, CLEAR CASE gibi) en az birinde tecrübe sahibi olmak,

g)XML konusunda tecrübe sahibi olmak,

h)Tercihen XSLT. XSD konularında tecrübe sahibi olmak,

ı)UML tecrübesine sahip olmak,

i) Tercihen JUNIT test framework kullanım tecrübesine sahip olmak,

j) Tercihen STRUTS frameworklerinde tecrübe sahibi olmak,

k)Tercihen Annotation kullanarak proje geliştirmiş olmak,

l)Tercihen SCJP veya Oracle Certified Professional Java Programmer sertifikasına sahip olmak,

m)Tercihen RDBM veritabanları ile uygulama geliştirmiş olmak.

II. İSTENİLEN BELGELER – BAŞVURU ŞEKLİ – YERİ – TARİHİ;

1) Başvuru formu,

2) Bitirdiği okul diploması ya da okul çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti, (Aslı ile birlikte ibraz edildiği takdirde Kurumumuzca onaylanabilecektir.)

3) Fotoğraflı özgeçmiş (Başvurulan pozisyonlar için istenilen nitelikleri haiz olunduğuna dair bilgi içermelidir)

İlanda yer alan şartlar konusunda beyan yeterli olup, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, kazanmış dahi olsalar sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecek, yapılan ücret ödemeleri geri alınacaktır. Şartlarda sertifika istenen hallerde ilgili sertifikanın ibrazı zorunludur. Başkanlığımızın www.yargitay.gov.tr sitesinde bulunan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra formda belirtilen belgelerle beraber başvuruların 19/07/2013 tarihinden en geç 29/07/2013 tarihi mesai saati bitimine kadar Yargıtay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğü Atatürk Bulvarı No:100 Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Başkanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

III- BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI;

Başvuranlardan sözlü sınava katılma şartları taşıyanların listesi www.yargitay.gov.tr sitesinden duyurulacaktır.

IV- SÖZLÜ SINAVIN YERİ VE TARİHİ;

Sözlü sınav yeri, tarihi ve saati www.yargitay.gov.tr sitesinde ilân edilecektir.

V- SINAV KONULARI;

Yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm hususlar.

VI-ÜCRET;

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı BKK’nın 3’üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanı olan (3.572,69 TL.) nin vizede belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

İlan olunur.

Bu Konu Hakkında Soru Sormak ve Anında Yorum Yapmak İçin Buraya Tıklayın


En güncel iş ilanları

Google AraYargıtay Başkanlığı Sözleşmeli 4/B Bilişim Personeli Alımı 2013

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.